The Covid-19 pandemic has resulted in a shadow pandemics of violence against women and youth mental crisis

“It would be a tragedy if we beat back one public health crisis only to allow another to grow in its place,” Murthy
– Surgeon general warns of emerging youth mental health crisis in rare public advisory, Los Angeles Times

Read More

Holistyczne podstawy Odporności

Na pracę naszego układu immunologicznego składa się wiele elementów, jego dobra kondycja nie sprowadza się tylko do podawania witaminy C lub D.

Read More

The Health Benefits of Bee Pollen

Natural immune system support 🙂

Read More

Keep it alive. Without healthy Soil, we are nothing.

Everyone of us is unique and has unique chance to improve quality of life on Earth, help Earth to recover and give chance to the future generations.. We are all connected and Earth is our home which need our good work and good heart more than ever!

Read More

Organic Ginger Shot

domowe wzmacnianie odporności

Read More

We have many reasons to buy organic

“Intensive agriculture and heavy pesticide use are a major cause of plummeting insect populations, according to the first global review, revealed by the Guardian on Monday. The vanishing of insects threatens a “catastrophic collapse of nature’s ecosystems”, the review concluded, because of their fundamental importance in the food chain, pollination and soil health.”

Read More

Ekologiczne, lokalne rolnictwo, to właściwy kierunek! Zapraszam do lektury :)

Nasza wiedza o żywności w dużej mierze opiera się na doświadczeniu. W drugiej połowie XX wieku przekonaliśmy się na przykład, że niektóre pestycydy stosowane w produkcji żywności nie są bezpieczne dla zdrowia, jak wcześniej sądzono. “Zostały one wycofane z obrotu – czołowym przykładem jest słynne DDT – a ich miejsce zajęły inne środki. Nie wiemy jednak, czy są one na pewno lepsze.”

Read More

O pszczołach i miodzie słów kilka

Pszczoły obserwowałam od dziecka, nigdy specjalnie się ich nie bałam, zawsze darzyłam szacunkiem,  ale dopiero 14 lat temu, zdałam sobie sprawę ile im zawdzięczam. Pszczoły to miód, wosk, pyłek, propolis, pierzga oraz równowaga ekosystemu, którego, my ludzie, jesteśmy częścią. W Polsce mamy około 450 gatunków dzikich pszczół, do tego trzeba dodać 29 gatunków trzmieli i kilka gatunków pszczół miodnych.

Read More